DELA
Foto: iStockphoto
Avgiften för hemservice för klienter som bara behöver ett mindre antal timmar hjälp per månad kommer få lägre avgifter när den nya klientavgiftslagen träder i kraft.

Ny lag ska ge jämlikare avgifter för äldreomsorg

Billigare hemservice, gratis avlastning för närståendevårdare och ett jämlikt sätt att beräkna avgiften för en plats på ett ESB-boende. Det är de största förändringarna när landskapsregeringen nu är klar med sitt lagförslag om klientavgifterna.