DELA
Foto: Jonas Edsvik
Näringsminister Jesper Josefsson (C) ska tillsammans med en ny grupp ta itu med att minska på den byråkrati som företagare utsätts för.

Ny grupp ska ta itu med byråkratin

Smidigare ansökningsblanketter, bättre tillsynsprocesser och mindre krångel i allmänhet. Det är målet när näringsministern nu tillsatt en grupp som ska jobba med att minska på byråkratin för företagare.
– Vi anammar den finska regeln om en in, en ut. Om vi gör något som medför ny byråkrati ska vi lätta på byråkratin på annat håll, men målet är förstås att byråkratin ska gå på minus, säger näringsminister Jesper Josefsson (C).