DELA

Ny dom om skatt på bilar

Den gamla tvisten om ersättning för momsen på importerade bilar fortsätter.

Ny dom drabbar tusentals – frågan är enligt Åbo hovrätt preskriberad.
Våren 2009 slog EU-domstolen fast att Finland gjort fel som lagt 22 procent moms på den bilskatt som betalas på bilar importerade från utlandet. Det var, ansåg domstolen, diskriminerande mot privatpersoner eftersom företagare kunde dra av momsen via sina bolag. Tullen ålades att betala momspengarna tillbaka till alla som mellan 2006 och domslutet hade importerat en bil.

Exakt hur många på Åland som berördes av beslutet var oklart men tullen i Mariehamn uppskattade då att det handlade om minst tusen importerade bilar. Tullen gav löfte om återbetalning redan samma vår.

Men ersättningarna dröjde. Mariehamn fick inte betala ut några pengar, tullstyrelsen beslöt att allting skulle skötas centralt i stället.

Nästa problem var att alla fall inte lämnades in eller hann handläggas inom de tre år som ersättningsskyldighet gäller enligt finsk lag. Totalt i hela Finland handlar det om över 13 100 personer som inte fått sina pengar.

Det blev en rättssak som nu har avgjorts i Åbo hovrätt. Hovrätten ger tullen rätt  - skyldigheten till skadeståndsersättning har preskriberats den 19 mars 2012. Tullen befrias från alla handläggning av fler skadeståndsansökningar.

Om några ålänningar berörs av domen framgår inte.

Tullen skriver i ett uttalande på sin hemsida att domen, om den inte överklagas till högsta domstolen, innebär en inbesparing på 20 miljoner euro.

– Dessutom sparar staten tiotusentals euro på löner för att hantera skadestånden, säger tullens ombud Jarmo Nieminen.

Enligt honom har tullen redan gjort återbetalningar till ett värde på över 50 miljoner euro.