DELA
Foto: Ida K Jansson

Nu gäller EU:s nya dataskyddsförordning

Då EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) träder i kraft i dag fredag får privatpersoner fler och tydligare rättigheter till den information lagrats om dem.
Förordningen medför utökat ansvar för till exempel företag och föreningar. De registrerade har från och med den 25 maj utökade rättigheter att veta att de finns i registren och vad som lagrats om dem.

För privatpersoner medför förordningen en rad rättigheter och en utökad möjlighet att påverka hur information om dem används. Förordningen kräver inga direkta åtgärder från privatpersoner.

Många av de rättigheter som slås fast i förordningen har funnits sedan tidigare. Men de har nu blivit tydligare och i viss mån utökade. Förordningen ställer krav på dem som behandlar personuppgifter och ger individer större rätt att vaka över sin personliga integritet.

Alla registrerade har rätt till information när hens personuppgifter behandlas. Informationen ska vara i tillgänglig skriftlig form.

– All kommunikation ska göras på klart och tydligt språk, säger juristen Sofia Pensar vid Datainspektionen på Åland.

– Man vill göra informationen mer lättillgängligt.

Den registrerade har även rätt att invända mot hur uppgifterna används. Om det inte finns övervägande skäl som anses väga tyngre än individens intressen så ska användningen av uppgifterna upphöra.

Om någon invänder mot att hens personuppgifter används för direkt marknadsföring ska marknadsföringen genast upphöra.

Läs mer i fredagens Nya Åland!