DELA
Foto: Privat
För att diskutera och fatta beslut om klimatåtgärder har hållbarhetsutskottet i Nordiska rådet samlats på Färöarna.

Nordiska rådets hållbarhetsutskott vill uppdatera nordiska klimatmål

Hållbart initiativ deltog i ett sommarmöte med hållbarhetsutskottet i Nordiska rådet på Färöarna. Besluten som togs innehöll bland annat frågor om storskalig miljökriminalitet, nordisk klimataallians och havsbaserad vindkraft.