DELA
Foto: Jonas Edsvik
Unga och kvinnor är mer negativa till coronapass än äldre och män, enligt resultatet i den senaste Åland Gallupundersökningen. Det finns även en väldigt stark koppling mellan negativ inställning till coronapass och att rösta på Åländsk demokrati.

De är mest skeptiska till coronapass

Pensionärer, män och personer som nu sympatiserar med Liberalerna och Socialdemokraterna samt stadsbor är mest positiva till coronapass. ÅLD-väljare och unga är mest skeptiska.Det visar Åland Gallup.