DELA
Foto: Stefan Öhberg

Nordic Jetline köper Ejdern

Nordic Jetline köper skärgårdsfärjan Ejdern av landskapsregeringen.

Landskapsregeringen har tecknat avtal med Nordic Jetline Finland Ab för trafiken på linjen Brändö-Kumlinge med Ejdern för perioden 2019-2023 med en option för 2024. Inget besvär över upphandlingen inkom till marknadsdomstolen.

Det meddelar Niklas Karlman, biträdande avdelningschef för transportbyrån vid infrastrukturavdelningen.

Nordic Jetlines anbud låg på cirka 5.409.000 euro. Konkurrenterna var Ansgar ab, ca 5.901.000 euro, Sundqvist Investments ab, ca 6.069.000, och J&L Shipping, ca 6.081.000.

vilket betyder att landskapsregeringen kunde teckna på upphandlingsavtalet.

– Vi är glada över att flera företag är intresserade av att bjuda på trafiken. Det är även glädjande att linjen nu kommer att drivas på totalentreprenad eftersom Nordic Jetline även köper Ejdern, kommenterar infrastrukturminister Mika Nordberg.