DELA
Foto: Fredrik Axelsson

Nordea flyttar huvudkontoret

Finanskoncernen Nordea flyttar huvudkontoret från Sverige till Finland. Det beslöt styrelsen på onsdagen.

Planen är att Nordea Bank ab införlivas i ett nybildat finskt dotterbolag, och att fusionen genomförs under andra halvåret 2018 om myndigheter och aktieägare godkänner detta, sägs i ett pressmeddelande.

Vidare sägs att ”all verksamhet på hemmamarknaderna i Norden förblir oförändrad, och ur ett kundperspektiv blir det inga förändringar i vår dagliga verksamhet”.

– Styrelsens beslut att inleda en flytt av moderbolagets säte till Finland är resultatet av sex månaders noggrann utredning och analys av de konkurrensvillkor och utmaningar som Nordea har att förhålla sig till, säger styrelseordförande Björn Wahlroos. (ms)