DELA

Niinistö beredd att försvara Åland militärt

President Sauli Niinistö vill inte utesluta ett Natomedlemskap och lovar att försvara Ålands demilitarisering.

I går inleddes Gullranda-samtalen i president Sauli Niinistös sommarresidens i Nådendal. Samtalen arrangeras av Finlands president Sauli Niinistö för fjärde gången och förebilden är de säkerhetspolitiska samtalen i Sälen.
På gästlistan fanns Sveriges statsminister Stefan Löfven. Det är första gången som en regeringschef från ett annat land delta och samtalen förs på både finska och svenska.

– Jag ser det som ytterligare ett bevis på våra två länders nära samarbete. Jag vill understryka den betydelse som Sverige tillmäter samarbetet vi har med Finland, sade Löfven.

Trots den mycket gästvänliga och positiva tonen framgick det ändå tydligt att Niinistö och Löfven har olika syn på ett Natomedlemskap. Medan Niinistö sade att Finland inte ska utesluta ett Natomedlemskap sade Löfven att det inte är aktuellt för Sverige att lämna den alliansfria linjen som landet har.

– Man kan vrida och vända på frågor men ett Natomedlemskap är överhuvudtaget inte aktuellt, sade Löfven och tillade:

– Vi menar att det är stabiliteten, förutsägbarheten och långsiktigheten som är det bästa för vårt närområde. Därför är det inte aktuellt med ett medlemskap i Nato.

Niinistö konstaterade också att Finland, likt de flesta andra länder i världen i dag, inte kan utesluta en militärt hot.

– Den tradition som Finland och Sverige representerar påminner om varandra. Vi är för fred och i alla våra handlingar strävar vi efter närområdet förblir stabilt och internationellt påminner vi om att internationella avtal ska respekteras och att vi ska respektera varandra.

Huvudtemat för i år är säkerheten i Nordeuropa och Finlands och Sveriges försvarssamarbete. Hur försvarsarbete ska utvecklas gick varken Niinistö eller Löfven in på. Löfven poängterade upprepade gånger att Finland och Sverige inte har en militärallians.

– Det (samarbetet mellan Finland och Sverige red.anm.) är ett komplement till våra respektive länders nationella försvar. Ytterligare samarbete förutsätter ytterligare politiska beslut.

Läs mer i måndagens tidning.