DELA
Foto: Erkki Santamala<07_Bildrubrik>FRIDEBORG Ungdomslokal i våra hjärtan. Bild från 2006.

Nej till bidrag för nytt Frideborg

Jomala kommun betalar inte 202 500 euro direkt för återuppbyggnaden av ungdomslokalen Frideborg, det står klart efter beslut i fullmäktige i går kväll.

Kommunstyrelsens förslag var att man skulle anslå pengar. Ett beslut som togs efter jämn omröstning och som kommundirektör John Eriksson reserverade sig emot, då han anser att det bryter mot lagen. I går togs ärendet upp i fullmäktige och där föreslog ledamot Anders Eriksson, understödd av Tage Eriksson, att fullmäktige i stället beviljar tilläggsmedel om 199 500 euro till anslaget Ungdomsarbete.

Därifrån ska sedan ansökningar om bidrag lämnas in och, enligt protokollet, prövas ”i sedvanlig ordning av kommunstyrelsen i enlighet med Regler för beviljande av understöd för renovering av byggnad eller iordningställande och underhåll av plats antagna av kommunstyrelsen den 1 oktober 2012 § 305.” Beslutet var enhälligt.

För drygt två år sedan brann föreningen Hembygdens vänners ungdomslokal Frideborg i Jomala Gottby ner till grunden. Man var från allra första början överens om att gården ska återuppstå.
I höstas lämnade Hembygdens vänner in en helt ny anhållan där det framgår att kostnaden för en ny lokal uppskattas till 850 000. Ålands ömsesidiga försäkringsbolag skulle då betala 583 000 av den summan. Föreningen har även ansökt om Paf-medel.

Anna Björkroos

Läs tidigare artikel här:

Inga byggpengar för Frideborg

Åtta anbud på nya Frideborg

Analyssvar väntas om Frideborgbrand