DELA
Foto: PRIVAT

Jomalastyrelse vill ge Frideborgsstöd

Jomalas kommunstyrelse föreslår för fullmäktige att kommunen stöder återuppbyggnaden av ungdomslokalen Frideborg i Gottby med 270 000 euro.

Frideborg totalförstördes i en brand i februari 2015. Föreningen Hembygdens vänner har fått byggnadslov för ett nytt hus på samma plats.

Ett villkor för kommunens stöd vore att fastigheten övergår i kommunens ägo om Hembygdens vänner. upphör med sin verksamhet.

Förslaget om stödet lades av Annika Hambrudd (C) med stöd av styrelseordföranden och partikollegan Harry Jansson. Peggy Eriksson (ÅF) röstade med dem.

Motförslaget, att inga budgetmedel skulle upptas 2017 för Frideborgs återuppbyggnad, stöddes av Tomas Boedeker och Suzanne Milestad-Styrström, båda (MSÅ), och Roger Eriksson (Lib).

Med rösterna 3–3 var det ordförandens röst för att stöda återuppbyggnaden som avgjorde. (pd)