DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nej tack till nya skatter

Dyrt och oförsvarbart stor byråkrati.

Landskapsregeringen motsätter sig både skatt på båtar och på lätta motorfordon.
Regeringen är inte nådig i sina utlåtanden över förslagen till båtskatt och till skatt på lätta motorfordon.

Bägge är, anser regeringen, oändamålsenliga eftersom de kräver en så stor byråkrati att man knappast tjänar något i slutändan.

Båtskatten är orättvis eftersom den drabbar landets kusttrakter inklusive Åland där båten ofta är ett nödvändigt fortskaffningsmedel. Skatten kan också påverka båtturismen negativt vilket får konsekvenser för Åland.

Landskapet undrar dessutom hur dyr kontrollen av båtskatten kommer att bli.

Lika negativt inställd är regeringen till skatten på lätta motorfordon som ska gälla vissa motorcyklar och tre- och fyrhjulingar.

Regeringen konstaterar att förslaget utgår från de fordon som måste registreras enligt självstyrelselagen men inte enligt gällande lag i riket.

– Beskattningen får inte i något skede bli strängare på Åland än i riket, skriver regeringen och varnar för att antalet registrerade fordon kommer att minska vilket i sin tur leder till att andra intäkter minskar.