DELA
Foto: Andreas Dienert

Landshövdingen ställer villkor för båtskatt

En ny tjänst.

Det är landshövding Peter Lindbäcks krav för att Statens ämbetsverk ska åta sig merarbetet med den nya båtskatten.
Mellan 100 och 300 euro i året för båt med en motor med en effekt på minst 38 kilowatt (ca 52 hästkrafter) och 100 euro för en båt med svagare motor som är längre än 9 meter.

Det är utgångspunkten i det lagförslag som Statens ämbetsverk på Åland har fått uttala sig om.

Landshövding Peter Lindbäck konstaterar att ämbetsverket kan åta sig att sköta informationen om skatten på Åland och att registrera anmälning av båtar men bara om man får extra resurser i form en ny heltidstjänst.

En annan möjlighet är att låta skatteförvaltningen ta hand om båtskatten.

Ämbetsverket vill inte sköta frågor som att till exempel att skapa dataregister, skicka ut debetsedlar, sköta indrivning eller behandla rättelseyrkanden. Det är Trafiksäkerhetsverkets sak, menar Lindbäck i utlåtandet.

Läs mer i fredagens Nya Åland!