DELA

Naturbruksskolan kan bli missbrukarhem

I fem år har Naturbruksskolan stått tom. Men om mindre än ett år kan skolan vara en ett hem för missbrukare.
I fredags ingick landskapsregeringen en avsiktsförklaring med vårdföretaget Iris Utvecklingscenter Ab som bedriver vård och behandling för människor med olika former av missbruk eller beroenden och psykisk ohälsa. Planen är att verksamheten ska köra i gång 2016 och pågå i minst tio år.

– Avtalet innebär att det finns verksamhet på Naturbruksskolan, att vi får nya åländska arbetsplatser och helt nya möjligheter inom social- och hälsovården, säger kansliminister Wille Valve (MSÅ).

– Naturbruksskolan har varit ett av våra dåliga samveten sedan vi lade ner utbildningen eftersom skolan, som är en av våra bästa resurser står outnyttjad, säger finansminister Roger Nordlund (C).

I Sverige driver företaget en handfull kliniker. Anledningen till att företaget nu blickar mot Åland är enligt bolagets styrelseordförande Jan-Mikael von Schantz, den åländska närhetsprincipen där vården, myndigheterna och näringslivet lätt kan sätta sig kring samma bord.

Majoriteten av klienterna har problem med alkohol, droger eller läkemedel samtidigt som de lider av psykisk ohälsa. Hur allvarliga problem klienterna har varierar. Företagets svenska vd Erik Andrén säger att de hoppas på att bygga upp ett brett behandlingscentrum för personer med missbruksproblem men också för personer med ett spelberoende.

Sammanlagt planeras mellan 40 och 50 vårdplatser. Hälften av platserna ska vara av dagvårdskaraktär så att klienterna kan komma till enheten några gånger i veckan. Andra hälften ska vara till för personer som vill bo på hemmet. Eftersom det åländska klientunderlaget inte är tillräckligt stort kommer företaget att försöka locka klienter från både Svenskfinland och Sverige. I första hand vill man hjälpa unga vuxna.

– Jag tror att vi kunde vara ett vassare alternativ till Pixnekliniken (enda enheten i Finland som erbjuder missbrukarvård på svenska) eftersom vi erbjuder vård för samsjuklighet och inte bara är inriktade på alkoholproblem, säger von Schantz.

Enligt von Schantz behöver skolan inte renoveras speciellt mycket för att den ska kunna användas.

En av hörnstenarna i företagets behandling är också att den omkringliggande miljön.

– När vi tittar på nyetableringar börjar vi alltid med att titta på en fastighet. Vi har utvecklat ett koncept som heter ”grön hälsa” vilket innebär att vi har jättefina trädgårdar. En del av behandlingen är en kombination av trädgårdsarbete och mindfulness. På naturbruksskolan finns jättefina möjligheter till det, säger Andrén.

Hur grannarna till Naturbruksskolan reagerar på att skolan blir en vårdplats för missbrukare vill von Schantz inte spekulera i.

– Vi är vana med att verka på mindre orter. Så länge vi satsar på vår verksamhet och ser till att det är bra kvalitet ser folk inte boendet som ett problem.