DELA
Foto: Fredrik Axelsson<07_Bildrubrik>BRA RESULTAT Andelsbanken har ett bra halvår bakom sig.

Näst bästa halvårsresultatet någonsin för Andelsbanken

Andelsbankens rörelsevinst sjönk med nästan 17 procent under första halvåret i år jämfört med i fjol.

Men siffran berättar inte allt – i själva verket är årets halvårsresultat det näst bästa någonsin.
Rörelsevinsten minskade visserligen från 3,5 till 3 miljoner euro under det första halvåret i år jämfört med samma tid i fjol. Men i fjol såldes bankens aktieinnehav i Pohjola Bank med en realisationsvinst på drygt 1,7 miljoner euro som följd, något som då drog upp halvårsresultatet.

Ränteintäkterna ökade trots de låga räntorna och provisionsintäkterna steg med nästan 16 procent. Den största tillväxten har skett inom försäkring och juridiska tjänster.

Ägarkunderna blev fler och är nu drygt 6 100.

Utlåningstillväxten är snabb, nästan 10 procent jämfört med första halvåret i fjol, och kreditstocken nådde över 300-miljonersgränsen under det första halvåret i år. De oskötta lånen är fortsättningsvis få och halvårsresultatet belastas inte av kreditförluster.

Vd Johnny Nordqvist konstaterar att resultatet från den operativa verksamheten blev starkare än fjolåret och att halvårsresultatet blev det nästa bästa i bankens historia.

– Vi är positivt överraskade över aktiviteten på den åländska marknaden. Det är glädjande att trenden med stigande arbetslöshet i landskapet ser ut att brytas. Vi tar vårt ansvar genom att se till att det finns finansiering att tillgå, framhåller han.