DELA

Nästan en femtedel av hotellrummen fyllda i februari

17 procent av de åländska hotellrummen var bokade i februari, vilket är det högsta antalet gäster i februari sedan mitten av 2010-talet. Övernattningarna landade på 5 800.

Mariehamn lyfte statistiken då över en femtedel av stadens hotellrum användes. I landskommunerna användes fyra procent av den totala hotellrumskapaciteten.

Av de 3 300 gäster som anlände representerades 23 olika länder i hotellen i februari. Drygt hälften av gästerna kom från Finland och två femtedelar från Sverige. Över hundra av gästerna var ålänningar. Tyskland, Storbritannien och Estland representerade med över tio hotellgäster vardera.

Om man jämför med februari 2019 ökade övernattningarna av finländska gäster med 14 procent, medan de svenska gästernas övernattningar minskade med två procent.

Jämfört med januari minskade dock antalet besökare med nio procent.

Fritidsrelaterat

Andelen fritidsrelaterade övernattningar var relativt stor för februari, 76 procent. Runt 80 procent av de finländska och svenska övernattningarna berodde på fritidsresor. Ålänningarna hade något fler arbets- än fritidsrelaterade hotellövernattningar. Från övriga länder var övernattningssyftet också relativt jämnt, men med aningen fler fritidsrelaterade vistelser.

Jämfört med januari och februari år 2022 har antalet övernattningar mer än fördubblats.