DELA

Nästan dubbelt fler lediga jobb

I december fanns 224 lediga jobb på Åland, det är 108 fler än i december 2014. Det framgår ur Åsubs sammanställning av arbetssituationen.

Färre var också arbetslösa nu än året innan, 4,2 mot 4,4. Arbetslösheten har minskat både bland ungdomar och äldre och också de långtidsarbetslösa har blivit färre.

Procentuellt sett flest arbetslösa fanns i december i Brändö och Sund medan Sottunga inte hade någon arbetslöshet alls.

Arbetslösheten minskade både i staden och i skärgården. (tt-s)