DELA

Nära kollision mellan vajerfärjan och fraktfartyg

En ”nära på situation” mellan ett fraktfartyg och en vajerfärja har inträffat i den åländska skärgården idag, skriver gränsbevakningen på twitter.

Enligt Ålands radio handlar det om Ängsösundsfärjan och ett brittiskflaggat fartyg.

har påbörjat en förundersökning. Ombord på fartygen fanns sammanlagt 11 personer, varav en person på vajerfärjan.

Incidenten orsakade inga person eller materiella skador, skriver sjöbevakningen.