DELA
Foto: STRIKT STYRT Staden går med på att låta landskapet bygga till på tomten men villkoren är i så fall strikta och gäller allt från höjder till material. Ritning: Stadsarkitektkontoret

Nämnd k-märkte Navigationsskolan

Navigationsskolan närmar sig en k-märkning.

Stadsutvecklingsnämnden har godkänt en skräddarsydd variant för området.
Sedan landskapet våren 2011 anhöll om att Navigationsskolan (som Sjöfartsläroverket heter formellt) vid Neptunigatan ska k-märkas har många diskussioner förts.

Stadens första förslag, som gick ut på att skolan i framtiden bara får expandera 300 kvadratmeter under marknivån, godkändes inte av landskapet. Det är för litet, menar landskapet, om skolan en dag måste byggas ut.

Ett nytt förslag togs fram. Enligt det kan landskapet utöver underjordiska utrymmen bygga till cirka 485 kvadratmeter på den norra slänten på tomten. Byggnadsytorna är dock klart definierade och det finns strikta krav på att ett nybygge anpassas arkitektoniskt till det befintliga skolhuset.

Också trappan från gatan upp till entrén k-märks.

Staden ville att den takvåning som senare har byggts på huset skall rivas och det ursprungliga tornet rekonstrueras. Det har landskapet inte gått med på.

I måndags förrättade stadsutvecklingsnämnden syn på platsen och på sammanträdet efteråt klubbades förslaget. Ledamot Rauli Lehtinen (Lib) reserverade sig mot beslutet, se separat artikel. Stadsfullmäktige har sista ordet i frågan.