DELA
Foto: Stefan Öhberg

Myndigheterna reflekterar över pandemihanteringen

Både framgångar och motgångar lyftes upp i myndigheternas utvärdering av coronapandemins två första år på Åland.Förhoppningen är att rapportens lärdomar ska underlätta framtida krishantering. –Vi kan inte veta när vi ställs inför en ny pandemi och katastrof, säger social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ).