DELA
Foto: Stefan Öhberg<07_Bildrubrik>FÖRÄNDRINGAR Från och med fredag ersätts bara 16,7 procent av läkararvodena och 15,1 procent av tandläkararvodena. Med det sparar staten 15,2 respektive 40 miljoner euro. Arbetsgivare och företagare får däremot något högre ersättning för företagshälsovården.

Mycket blir sämre 2016

Många sociala förmåner försämras 2016.
2016 för med sig förändringar för många medborgare. Flera av Folkpensionsanstaltens och Ams stöd och bidrag påverkas dels av den finländska regeringens sparkrav och dels av sänkningar på 0,4 procent som görs på grund av att den negativa inflationen har lett till att levnadskostnaderna har sjunkit.

Vissa av förändringarna är vi på Åland skonade från eftersom de faller inom ramen för vår lagstiftningsbehörighet. Det gäller studiestödet som förblir oförändrat och allting som faller inom ramen för hemvårdsstöd.

Men listan på förändringar på FPA:s hemsida är trots det mycket lång.

De som lyfter folkpension får ett par euro mindre i månaden och självrisken för pensionärernas bostadsbidrag höjs.

Också självrisken för det allmänna bostadsbidraget höjs för att regeringen skall uppnå sitt mål att spara 22 miljoner euro.

Regeringen hoppas dessutom kunna spara 78 miljoner euro från sjukförsäkringens konto. Nedskärningarna gäller bland annat ersättningarna för privat läkare, tandläkare och munhygienister.

En årlig självrisk för läkemedelsersättningar införs och den medicinspecifika självrisken höjs liksom också den för resor som FPA ersätter.

Sjukdagpenningens minimibelopp och handikappbidraget sänks något. Moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenningens minimibelopp minskar och den förhöjda föräldradagpenningen försvinner.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!