DELA
Foto: Stefan Öhberg

Motstånd mot discgolfbana på Öra i Hammarland

Fritidsnämnden i Hammarland har lämnat in en anhållan till kommunstyrelsen om rätt att använda kommunens mark på Öra för anläggande av en discgolfpark.