DELA
Foto: Stefan Öhberg

Motstånd mot discgolfbana på Öra i Hammarland

Fritidsnämnden i Hammarland har lämnat in en anhållan till kommunstyrelsen om rätt att använda kommunens mark på Öra för anläggande av en discgolfpark.
Men tomtägare har motsatt sig anläggningen och nu får fritidsnämnden tänka om.