DELA
Foto: Jonas Edsvik

Kräver bättre trafiksäkerhet

Hastigheten förbi Näfsby skola och daghem är för hög och korsningen till skolan borde byggas om.

152 föräldrar och Hammarlands kommun anhåller nu om åtgärder.
I Näfsby skola och daghem finns sammanlagt cirka 150 barn och 50 anställda. I dag får man köra 90 kilometer i timmen på Hammarlandsvägen, det vill säga landsväg 1, där den passerar skolområdet. Det är för mycket anser 152 föräldrar som har lämnat in ett medborgarinitiativ till Hammarlands kommun.

Föräldrarna oroar sig för säkerheten och den dåliga sikten då man ska köra ut från skolan till den livligt trafikerade huvudvägen. De vill att hastigheten sänks till 70 och dessutom ytterligare till 50 mellan klockan 07.00 och 17.30.

Kommunen har tagit del av medborgarinitiativet och vänder sig nu i sin tur till landskapsregeringen.

Läs mer i papperstidningen!