DELA
Foto: Rasmus Olin

Möte om våld i nära relationer

På onsdag ordnas ett öppet möte angående våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
Mia Hanström är ordförande i Ålands Feministparaply som bjuder in till det öppna mötet.

– Mötet hålls för att diskutera och lära oss mer om vad som görs i frågan.

Till mötet har man bjudit in socialsekreterare från olika kommuner, polisen, ÅHS, lantrådet Katrin Sjögren och andra engagerade.

Hur ser strukturerna ut för dem som söker stöd och hjälp och vilken kunskap och beredskap som finns i det åländska samhället är två exempel på vad som ska diskuteras.

Målet med mötet, säger Hanström, är att ge en bild av hur det fungerar och vad för krav som borde ställas. Men också att starta en grupp som kan stöda den som är utsatt genom att till exempel finnas med vid möten med olika instanser.

– Personer som vill komma och lyssna och delge sina tankar och ideér är välkomna.

Det öppna mötet hålls i Folkhälsans allaktivitetshus på onsdag kväll klockan 17.30.