DELA
Foto: Theresa Axén
Restaurangbranschen har under lång tid lidit av osäkerheten kring eventuellt nya restriktioner vilket gjort det problematiskt att anställa personal.

Missmatchning skapar problem

Den här sommaren har det varit hög efterfrågan på kompetent servicepersonal. Även om det funnits arbetssökande uppfyller de inte alltid arbetsgivarnas kompetenskrav.