DELA
Foto: Jonas Edsvik
Skötseln av avfallsstationer kostar mycket för Mise. Med det nya kärlsystemet, som ska införas stegvis i Misekommunerna, hoppas Mise att trycket på avfallsstationerrna minskar.

Mises nya kärlsystem upprör

Renhållningsmyndigheten Mises övergång till fyrfackssortering för hushåll i Mariehamn har fått kunder att ilskna till.