DELA
Foto: Titte Törnroth-Sarkkinen

Minusresultat för Åda

Drygt 300 000 euro minus blev resultatet för Åda år 2017. Det presenterades på bolagsstämman i går.

– Det är för att vi valt att ta en del av kostnaderna själva, säger Ådas styrelseordförande Anders Wiklund.
Under torsdagseftermiddagen höll det landskapsägda it-bolaget Åda bolagsstämma i Itiden i Mariehamn. Bolagets totala omsättning under 2017 landade på drygt 2,7 miljoner euro, men med ett minusresultat på 312 362 euro. År 2016 var minusresultatet 167 724 euro.

Det stora underskottet har sin förklaring, enligt Ådas styrelseordförande Anders Wiklund.

– Det är för att vi har valt att ta en del av kostnaderna själva och använt det egna fria kapitalet. Vi konstaterade att det är rätt grejer som har gjorts, som gynnar ålänningarna framåt, säger Wiklund.

Ådas största kostnader under förra året har att göra med bland annat förändringen i relationen till Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS. Från och med den 1 maj 2017 tog ÅHS över driften av nästan hela sin drift- och supportverksamheten, vilket ledde till en intäktsförlust för Åda på cirka 200 000 euro. Även processutveckling och förbättring av företagsstrukturen har kostat. Till exempel anlitades konsulter för att förbättra ekonomistyrningen i företaget.

Under hösten tog Åda även fram en ny prismodell, som på ett bättre sätt ska täcka drift- och supportverksamheten i företaget. Den prismodellen har tidigare varit för liten, sedan bolagets start i januari 2015.

– Nu är Åda på banan, frågan är hur man drar nytta av Åda på bästa möjliga sätt, säger Wiklund.

Under bolagsstämman valdes Jomalas kommundirektör John Eriksson in som ny medlem i Ådas styrelse. Eriksson efterträder Ida Eklund som går på moderskapsledighet. Han är de åländska kommunernas representant i styrelsen.

– Det var en väldigt positiv bolagsstämma som avslutades med mycket framåtanda, säger Wiklund och fortsätter:

– Hittills i maj ligger vi på ett positivt resultat, vilket har att göra med en del korrigeringar som vi gjorde i början av året.