DELA
Foto: Jonas Edsvik

”Minst lika bra skydd med sju dagars karantän”

Institutet för hälsa och välfärd överväger att förkorta karantäntiden. Landskapsregeringen vill fortsättningsvis ha ett undantag helt och hållet.

– Det finns många akuta frågor, säger landskapsläkare Knut Lönnroth.
Institutet för hälsa och välfärd (THL) diskuterar för tillfället antalet karantändagar med sjukvårdsdistrikten, skriver Etelä-Suomen Sanomat (ESS).

THL överväger att förkorta karantäntiden för de som exponerats för coronaviruset, skriver ESS. Enligt tidningen diskuterar institutet saken med sjukvårdsdistrikten och infektionsläkarna i kommunerna.

Taneli Puumalainen, överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, säger till ESS att det finns två orsaker varför man överväger att förkorta karantänen: dels att det är mycket osannolikt att en person smittar i slutet av karantänen och dels att det kan öka motivationen att följa karantänrekommendationerna.

– Om man förkortar tiden kan människor orka bättre vara i karantän, säger Puumalainen till ESS.

Flera europeiska länder har förkortat karantänen från 14 dagar till 10 dagar. I Frankrike är karantäntiden 7 dagar.

Nytt lagförslag

Landskapsläkare Knut Lönnroth säger till Nya Åland att man just nu går igenom ett nytt lagförslag som kommit från riket gällande bland annat intyg på negativt coronatest, där också teststrategi och karantändagar ingår.

– Det är mycket nytt vi inte har sett förut som påverkar hela analysen för vad som är möjligt på Åland. Nu måste vi fortsätta analysera situationen och fortsätta föra en dialog med riket, säger han.

När det gäller karantänen så säger han att man från landskapets sida fortsättningsvis vill ha ett undantag.

– Beroende på situation så anser jag att både en förkortad eller slopad karantäntid är rimligt med tanke på vad vi lärt oss om inkubationstiden. Vår analys har landat i att det är minst lika bra skydd med sju dagars karantän som med tvåstegstestning.

Som Nya Åland tidigare kunnat meddela så innebär tvåstegstestning att karantäntiden kan förkortas om resenärer som kommer till Finland från rödlistade länder gör två frivilliga coronatester. Ett första test ska då göras högst 72 timmar före ankomsten till Finland. Det andra testet ska göras högst 72 timmar efter att resenären anlänt till Finland. Resenären ska sedan på eget initiativ hålla sig i karantän tills provsvaren från det andra testet kommit. Vid positivt testresultat sätts personen i karantän tills hen har tillfrisknat.

Umgängesrätt

Lönnroth menar dock att det finns flera scenarier där karantänkraven helt borde slopas.

– Det finns många akuta frågor. Framför allt frågan om barn som har umgängesrätt där föräldern bor i till exempel Sverige. För den typen av resor är det orimligt med nuvarande karantänkrav. Vi har kunnat se att barn löper liten risk att själva bli sjuka och liten risk att smitta andra.

Lönnroth säger även att man kommer behöva differentiera beroende på varifrån personerna reser.

– Nu ser man en ökad smitta i Sverige men det finns även riskområden i riket. Sen har vi dessutom andra länder med betydligt högre smittal. Det handlar om vad vi har för behörighet på Åland och hur långt vi kan sträcka oss när det gäller karantänundantag.