DELA

Minskat intresse för fiber på Brändö

Minskat intresse för fibernät på Kumlinge och Brändö men trots det gör bolaget ett acceptabelt resultat.

Det säger Kumlinge Brändö fibers styrelseordförande John Wrede.
I torsdags höll Brändö Kumlinge fiber sin andelsstämma på kommunkansliet i Åva, Brändö. Stämman blev en lugn tillställning där punkt efter punkt klubbades igenom utan några större diskussioner. Andelslagets omsättning för 2015 landar på 44 840,52 euro. Rörelseresultatet ligger på -19 717,47 euro jämfört med fjolårets -21 336,15 och man har en balanserad förlust från tidigare år på 186 118,65 euro.

– Det är tufft att få det att gå runt. Det handlar om att hålla näsan över ytan med alla lån. Årets bokslut är acceptabelt men vi tar ett år i taget, säger ordföranden om andelslagets resultat.

Samtidigt vittnar han om ett allt hårdare klimat för fibernätet i skärgården. Den största utmaningen för fibernätets framtid är det trådlösa nätverkets ökade popularitet säger Wrede och han uttrycker en rädsla för att allt färre kommer att välja att ansluta sig till nätet framöver.

– Idag har vi över fyrahundra anslutningar och det är få som hoppar av men samtidigt märker vi att allt fler väljer att bara surfa trådlöst. Även om fibern är snabbare verkar det trådlösa räcka till för många, säger han.

Trots de ekonomiska utmaningarna och det minskade intresset ser Wrede ändå positivt på fibersatsningen och nätets framtid.

– Att det finns tillgång till fiber här är bra att ha som garant. Det har varit en bra satsning. Jag upplever att den har gjort mycket för kommunen, säger han.