DELA
Om landskapsregeringen drar tillbaka förslaget till ny livsmedelslag är risken överhängande att lagen inte hinner bli klar före mandatperiodens slut, enligt ansvarig minister Christian Wikstrlöm (Ob).

Ministern backar om avgift för livsmedelsföretagare

– Den avgiften lyfts bort, det var ett misstag.