DELA
Foto: Stefan Öhberg

Minister Annika Hambrudd kallar till möte efter teatergranskning

Kulturministern Annika Hambrudd (C) reagerar starkt på Hufvudstadsbladets publicering. Redan på söndagen kallade hon till ett möte med Kulturdelegationen och tjänstemän.– Jag vill ha klarhet i vilka befogenheter vi har att agera, säger hon.

Annika Hambrudd läste Hufvudstadsbladets granskning på söndagsmorgonen.

– Först blir man arg, förbannad, besviken och ledsen. Dels för de utsatta, måste jag säga. Det är för jäkligt. Och dels för alla som älskar att spela teater och vilka konsekvenser det blir för dem, säger hon, och fortsätter:

– Man ska ju kunna känna sig trygg och inte bli utsatt för någon form av mobbning eller sexuella trakasserier. Det är oacceptabelt i vilken miljö som helst.

Redan på söndagen kallade hon Kulturdelegationens ordförande och tjänstemän från kulturbyrån och finansavdelningen till ett möte. Det hålls i morgon tisdag.

– Vi ska diskutera vad vi kan göra utifrån den uppkomna situationen, det finns frågeställningar jag vill ha svar på. Jag vill ha klarhet i vilka befogenheter vi har.

”Väldigt allvarligt”

På mötet ska man även se över hur långt man har kommit i arbetet med att se över kriterierna för Pafbidrag till föreningar. Det är ett ”pågående arbete” att uppdatera dem, säger hon. Det handlar om hur man kan arbeta med kravet på jämställdhetspolicy, om man ska ändra det till att kräva en jämställdhetsplan och vad som ska ingå i den, och om reglerna behöver skärpas.

– Vi ska ta reda på våra befogenheter och agera. Nu handlar det om Teater Alandica, men vi måste komma ihåg att det finns många föreningar som får Pafmedel. Det är viktigt att förekomma sådant här så att vi agerar och vidtar åtgärder på en gång så att det inte blir en ogynnsam kultur.

Hon säger att det redan i våras, när de 34 kvinnorna gick ut i ett upprop mot sexuella trakasserier inom Teater Alandica, blev tydligt att ”fel kultur” rått inom föreningen.

– Det är bra att folk vågar bryta tystnadskulturen, men jag funderar över hur länge det har varit så här utifrån det som uppdagades under våren. Det är det jag reflekterar över i dag.

Har du förtroende för Teater Alandica med tanke på att det är föreningens ordförande, som i våras sa att anklagelserna skulle tas på största allvar, som pekas ut den här gången?

– Förtroendet är skakat, så kan vi säga. Det här är väldigt allvarligt.