DELA
Foto: Fredrik Törnroos

Mindre vinst för Eckerö-koncernen

Rederi ab Eckerö presenterar idag sin bokslutskommuniké för år 2017. Både omsättning och vinst minskade under fjolåret.

Koncernens omsättning uppgick under räkenskapsperioden till 233,2 miljoner euro, jämfört med 237,6 miljoner euro år 2016.

”Minskningen härstammar från försvagning av svenska kronan samt passagerarminskning. Rörelsens övriga intäkter, 2,1 miljoner euro utgörs till största delen av dividend från Försäkringsaktiebolaget Alandia för år 2017. Koncernens rörelseresultat uppgick till 15,6 miljoner euro.” skriver rederiet i sitt utskick.

Räntekostnaderna har minskat till 2,6 miljoner euro som en följd av minskad skuldsättning. Resultat före skatt blev 12,2 miljoner euro (jämfört med 22,2 miljoner 2016). Räkenskapsperiodens vinst för koncernen blev 9,8 miljoner euro, jämfört med 20,9 miljoner euro år 2016.

2017 i korthet:

 3,1 miljoner passagerare reste med Eckerökoncernens tre passagerarfartyg (3,1 milj. föreg. år)
 Omsättning 233,2 miljoner euro (237,6 milj. euro)
 Rörelseresultat, rensat från försäljningsvinster, 15,6 miljoner euro (19,0 milj. euro)
Rörelseresultat, inklusive försäljningsvinster, 15,6 miljoner euro (22,2 milj. euro)
 Räkenskapsperiodens vinst 9,8 miljoner euro (20,9 milj. euro)
 Räntebärande skulder 81,8 miljoner euro (91,8 milj. euro)
 Nettoskuld 45,1 miljoner euro (59,7 milj. euro)
 Affärsverksamhetens kassaflöde 23,1 miljoner euro (26,3 milj. euro)
 Styrelsens förslag till dividend 2,00 euro per aktie (2,00 euro)

Koncernens bolagsstämman hålls tisdagen den 17 april.

Mer detaljer och kommenterar i morgondagens Nyan!