DELA
Foto: Jonas Edsvik
Koncern-vd Björn Blomqvist .

Eckerö-vd efter rekordresultat: ”Det har varit fyra tuffa år”

Rederi AB Eckerö seglar i medvind både över Ålands hav och Finska viken. Resultatet för 2023 blev 14,4 miljoner euro före skatt.
– Det har varit fyra tuffa år, säger vd Björn Blomqvist.
Nu vill man dela ut över fem miljoner till sina ägare.

Rederi AB Eckerö redovisar historiskt höga nivåer för 2023, och en vinst på 11,5 miljoner euro efter skatt.

Nu vill bolagets styrelse dela ut 44 procent av den vinsten, 2,5 euro per aktie. Rederiet har tidigare delat ut 2 euro – före pandemin – men nu har det gått fyra år utan dividend.

– Det är den högsta dividend som föreslagits till stämman, säger Björn Blomqvist.

Totalbeloppet om 5 014 233 euro kommer sannolikt delas upp på två utbetalningar, i maj och i september.

– Med tanke på att kassan är som lägst när vi håller årsstämma och att kassaflödet är väldigt starkt under sommaren tänkte vi att det är en lagom riskavvägning, säger Björn Blomqvist.

Han ser ungefär samma konjunkturutmaningar kring främst frakten som övriga aktörer. Men också en viss osäkerhet kring arbetsmarknadskonflikten som blossat upp.

– Den är mest svårbedömd. Vi vet inte vart den tar vägen. Hittills har den drabbat oss måttligt, men den har drabbat oss under fem dagar.

Koncern-vd:n summerar 2023 som ett av de allra bästa åren, trots höga bränslepriser och en ogynnsam svensk valuta. 3 140 221 passagerare reste med företagets fartyg, vilket var 20 procent fler än samma period förra året (2 624 674). Eckerölinjen passerade en miljon passagerare och Eckerö Line två miljoner.

– Det är passagerarrekord på båda.

Hur mycket beror på fler avgångar och på bättre beläggning per tur?

– På Finska viken är det fler passagerare per avgång, men vi har fler avgångar för fraktens del. På Eckerölinjen är det både och – det är många fler passagerare på avgångar vi alltid har kört.

Eckerölinjen gjorde 294 fler avgångar under 2023 än under 2022 då man hade vintertidtabell och en dockningsperiod för M/S Eckerö.

Hur tänker ni efter ett år med samma turlista året runt. Har ni funderat på att reducera antalet avgångar?

– Det är mest förnuftigt att köra på det här sättet. Det finns absolut avgångar som inte bär sina egna kostnader, men om man tar bort olönsamma avgångar… den strategin har en tendens att leda till nya olönsamma avgångar. Det är ett samhällsansvar som vi gärna tar och måste ta, för skulle vi inte göra det så skulle vi inte vara kvar särskilt länge, säger Björn Blomqvist.

Foto: Jonas Edsvik
m/s Eckerö i Berghamn.

Amorterat lån

Rederi AB Eckerö har betalat av pandemilånen och i två omgångar i förtid löst in 34,7 miljoner av det stora obligationslån man tog. Ännu återstår 27,4 miljoner av det.

– Det finns inget som hindrar oss från att göra ett likadant anbud som i somras. Men just nu finns inga planer eller beslut på inlösen eller tilläggsamorteringar.

En ny kostnad för 2024 är utsläppsrättigheter. Rederi AB Eckerö omfattas inte heller av några öundantag. Utsläppshandeln beräknades tidigare kosta runt 13-14 miljoner per år när den är fullt introducerad, vilket skulle innebära drygt 5 miljoner för 2024. Men rättigheterna har blivit billigare och handlas nu till 60 procent av kostnaden förra året.

– Generellt känns det väldigt bra för 2024. Vi har nu en otroligt stark balansräkning och nästan ingen nettoskuld alls. Det har varit fyra mycket tuffa år, men vi är på en betydligt fastare grund, säger Björn Blomqvist.

Rederi AB Eckerö 2023

MEUR oktober-december 2023 (2022) 2023 (2022)

Omsättning 48,7 (46,0) 221,5 (185,7)

Rörelseresultat* 0,86 (-13,4) 21,4 (-8,4)

Resultat före skatt* 0,13 (-16,6) 14,4 (-15,3)

*Inklusive nedskrivningar av Birka Stockholm på 12,5 MEUR för fjärde kvartalet 2022. För 2023 ger försäljningen av M/S Exporter en realisationsvinst på 3,8 MEUR. Exklusive Birkas nedskrivning gav fjärde kvartalet ett jämförbart resultat om 0,2 MEUR (-2,7 MEUR).