DELA
Foto: Jonas Edsvik
Militärfartyget Pansios besök i Mariehamn var helt enligt regelboken annonserat på förhand.

Militärfartyg på besök

Det finska marinfartyget Pansio har angjort Mariehamn för en kort visit. Men reglerna kring militära besök är man fortfarande oense om, berättar landshövdingen Peter Lindbäck.