DELA
Foto: Emma Harald

Militärfartyg övernattar på Åland

Militärfartyget Naantali syntes köra förbi Västra hamnen på lördagseftermiddagen. Enligt landshövding Peter Lindbäck är dock allt i sin ordning.

– Besöket är förhandsanmält och fullt i enlighet med konventionerna om demilitariseringen och neutraliseringen. Jag har fått information om det, och det har också lantrådet och talmannen. Det ingår i marinens årsplan, säger han.

Fartyget övernattar i Mariehamn och kör sedan vidare.

UPPDATERING 24.4 KL 08.59. Landshövding Peter Lindbäck betonar att besökande militärfartygen endast tillfälligt får ankra på åländskt vattnen, de har inte rätt att angöra vare sig land eller kaj.