DELA
Foto: Jonas Edsvik

Merparten av telefonfel åtgärdade

Kundfelen i telefonnätet är utspridda över hela norra Åland. Men Ålands Telefonandelslag rapporterat att merparten av de inrapporterade kundfelen är fixade.

– Vår prognos är att de flesta skall ha tjänsterna tillbaka under denna och nästa vecka.

 
Utöver den egna styrkan med montörer har Ålands Telefonandelslag kallat in extra personal och externa entreprenörer för att intensifiera felreparationerna. Felreparationer görs också på kvällar och helger.

– Vi har externa trädröjningsentreprenörer som jobbar på västra, norra och östra delen av fasta Åland med att ta bort träd från linjerna. De områden som är speciellt utsatta kan ha linjen nere längre sträckor varför det krävs extra resurser att efter röjning bygga upp telenätet på nytt, skriver de i ett pressutskick.

Skogsägare ska meddela trasiga ledningar

Felreparationerna görs på ett strukturerat sätt så att kabelavbrott som betjänar flera abonnenter repareras först.

– När en sådan kabel blir reparerad så kan ett större antal abonnenter få tjänsterna tillbaka.

Reparationsarbeten av abonnentledningar pågår också parallellt områdesvis.

Bolaget uppmanar de som ännu inte har felanmält att göra en felanmälan.

– Annars kan vi inte veta att de inte har fungerande tjänster. Vi är tacksamma om skogsägare, som har teleledningar över sina marker, hör av sig till Ålands Telefonandelslag när de planerar att hugga i skogen. Ålands Telefonandelslag kommer då ut och markerar liggande kablar.

Återställa linjerna tar tid

På Ålands Telefonandelslags hemsida finns också information om vad man bör göra då man har fått elströmmen tillbaka för att få igång tjänsterna.

– Framför oss har vi sedan ett stort arbete med att få linjerna återställda i ursprungligt skick. Det här är ett arbete som påbörjas när kundernas fel är avhjälpta.