DELA

Mera pengar för färdtjänst

Socialnämnden ökar anslaget för färdtjänst med 30 000 euro nästa år. Orsaken till de ökade kostnaderna finns enligt nämndens ordförande Barbro Sundback i det kortsystem som har tagits i bruk.

Färdtjänst enligt handikappservicelagen innebär 18 resor per månad och i och med kortsystemet kan resorna inte sparas från månad till månad. Det leder till att fler resor görs och då stiger kostnaderna. (ao)