DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mer jobb med nytt avtal

Ålänningarna ska jobba 24 timmar mer per år från och med i dag.

I dag träder nämligen det nya konkurrenskraftsavtalet i kraft på Åland.
Avtalet, som förhandlats fram mellan landskapet och fem olika tjänstemannaorganisationer, följer i stora drag motsvarande avtal i riket. Konkurrensavtalet gäller både i offentlig och privat sektor, men skiljer sig på vissa punkter.

– Den största skillnaden är att arbetstagare inom offentlig sektor får kraftigt reducerad semesterpeng – cirka 30 procent mindre under en treårsperiod – vilket inte gäller de inom privat sektor, säger Jukka-Pekka Tyni som är chefsförhandlare på landskapet.

Avtalets syfte är att öka landets konkurrenskraft och skapa fler arbetstillfällen och 90 procent av alla arbetstagare i Finland berörs.

Det har varit upp till varje arbetsplats att tillsammans med berörda fackförbund tillämpa avtalet och besluta hur de extra arbetstimmarna ska integreras i verksamheten.

Enligt Tyni kommer vissa att drabbas hårdare än andra när avtalet träder i kraft.

– Vissa läkare kommer till exempel behöva arbeta en drygt en timme mer per vecka än tidigare medan andra inte berörs alls. Det beror dock till största delen på att arbetstidsfördelningen varit ojämn tidigare och att vi nu strävar mot att göra det så jämlikt som möjligt.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!