DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mellanchefen vill att HD prövar Åland Post-domen

Domen mot mellanchefen är unik med rättsliga frågeställningar som inte tidigare prövats, där finns fel fakta och hovrättens resonemang om mellanchefens avsiktliga omedvetenhet om vad hennes underordnade gjorde är orimligt. Det är några av argumenten hon lyfter när hon nu ber Högsta domstolen pröva fallet.