DELA
Foto: Jonas Edsvik

Medieavgiften höjs – med en euro

Landskapsregeringen har beslutat att indexjustera medieavgiften från 110 euro till 111 euro inför skatteåret 2022. Enligt landskapslagen om medieavgift ska landskapsregeringen fatta beslut om en indexjustering senast i oktober varje år.

Justeringen ska ske i enlighet med förändringen i levnadskostnadsindex, skriver landskapsregeringen i beslutsprotokollet, som är undertecknat av vice lantrådet Harry Jansson och rättssakkunnig Max Andersson.

Tv-avgiften ersattes av en allmän media-avgift via skattesystemet den 1 januari 2021.
Mediaavgiften tas upp i samband med inkomstbeskattningen men är helt fristående som en självständig skatt.

Alla som tjänar över 14 000 euro per år, och som är minst 18 år, betalar en mediaavgift om 110 euro per person oberoende av om man äger en tv eller inte. Den tidigare tv-avgiften var på 220 euro per år och betalades per hushåll som hade tv.

Avgiften finansierar återutsändningar av svensk och finländsk public service radio och tv över Åland, samt Ålands Radios verksamhet.

Carin Karlsson
Anna Björkroos

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp