DELA
Foto: Stefan Öhberg

Väloljat maskineri bakom den åländska flyktinghjälpen