DELA
Foto: Stefan Öhberg

Väloljat maskineri bakom den åländska flyktinghjälpen

Alla ukrainare som kommit till Åland via Ukrainahjälpen har fått boende och stödpersoner. Det åländska samhället och näringslivet har därpå slutit upp med donationer och hjälp.