DELA
Foto: Stefan Öhberg

Mats Löfström om Natodebatten i riksdagen: Tradition med en stor debatt

En av de 160 talarna i remissdebatten igår kring Finlands medlemsansökan var Ålands riksdagsman Mats Löfström.– Det är en viktig manifestation av enighet, sade han till Nyan.

Mats Löfström säger på måndag eftermiddag till Nyan att debatten såg ut att bli lång.

– Det var 160 personer på talarlistan när debatten inleddes. Och även om varje anförande är begränsat till fem minuter så betyder det att om alla håller sig till tidsrekommendationen så kommer vi att gå över midnatt, åtminstone.

– Och det finns heller ingen begränsning mot att hålla fler inlägg, så det här kan dra ut rejält på tiden.

Håller du själv något anförande?

– Absolut, det är min tur om en stund. Jag kommer först att konstatera att den säkerhetsomgivning som vi levde i före den 24 februari finns inte längre. Jag kommer också citera republikens president när han konstaterade ”Masken har fallit och nu syns bara krigets ansikte”

Inget nollsummespel

– Sedan konstaterar jag också att Finlands beslut om att ansöka om ett medlemskap inte är riktat mot Ryssland eller någon annan. Detta är inte ett nollsummespel. Beslutet fattas för att vi ska få leva i fred och frihet och självständighet även i framtiden.

Beträffande Ålands speciella situation säger han:

– Den komplettering som regeringen gav igår kväll till riksdagen konstaterade att Ålands särställning kommer att respekteras då Finland ansöker om medlemskapet. Ur Ålands perspektiv är detta ytterst viktigt.

– Ålands demilitarisering och neutralisering utgör inga hinder för ett finländskt medlemskap.

Vad innebär då denna jättedebatt?

– Det är en uppvisning i enighet kring detta historiska beslut. Den enigheten stärker legitimiteten och styrkan i processen.

Det lämnar inte så stort utrymme för att tycka något annat om beslutet än att det är bra?

– Nej. Men likväl har det kommit andra röster också. Och de respekteras naturligtvis, även om de är väldigt få. Det finns ju inte ett enda parti i Finlands riksdag som säger nej till Natomedlemskap, bara enskilda ledamöter.

– Det är ju den åsiktsfriheten vi vill säkerställa. Att vi kan leva i ett sådant samhälle framöver. Det är så jag motiverar varför jag tycker att vi behöver söka i alla fall.

Allmänheten är publiken

Så vem är publiken för den här jättedebatten?

– Hela allmänheten är publiken. Hela den självständiga republiken Finland. Vi gör det här för att manifestera att vi är en avancerad parlamentarisk demokrati.

– Rent juridiskt behövs inte den här debatten egentligen. Riksdagen behöver visserligen godkänna ett Natomedlemskap, men det tar man ställning till först vid en ratificering.

– Men nu har vi en sådan tradition i Finland att man sonderar stämningarna på förhand innan man lämnar in ansökningar i internationella organisationer. Därför är det så naturligt att man har en sådan här debatt.

Så sa Löfström om Åland i debatten igår:

”I samhällsdebatten har Ålands demilitarisering diskuterats. Det är viktigt att minnas att den regleras i tre separata överenskommelser. Den äldsta är äldre än både Finlands självständighet och Ålands självstyrelse. Det är frågan om internationella avtal, där inte Åland direkt är avtalspart utan statsmakten.

Demilitariseringen efter Bomarsundskriget var inget som Åland begärde utan resultatet av stormaktspolitik. Eftersom den dock varit i kraft så länge samt också är en del av Nationernas Förbunds beslut i Geneve där Ålandsfrågan avgjordes för nästan exakt 100 år sedan har demilitariseringen blivit en viktig del i Ålands självstyrelses identitet.”