DELA
Foto: Stefan Öhberg

Måtar får fortsätta som biträde i rätten

Juristen Marcus Måtar får fortsätta som biträde i tingsrätten trots att han dömts till dagsböter för ocker i Wirrans-målet.
På grund av ockerdomen har tingsrätten tagit ställning till Måtars framtid som juridiskt ombud i rättegångar. Tingsrätten ska övervaka ombud och biträden och kan, om det finns skäl, förbjuda någon att vara verksam som ombud eller biträde under högst tre års tid.

Tingsrätten konstaterar att det är graverande att Måtar begått det brott han dömts för i uppdraget som biträde men mot detta har domstolen vägt in att gärningen skett för länge sedan. Måtar har inte dömts för andra brott och tingsrätten har inte fått in några klagomål på hans agerande som biträde. Tingsrättens dom har inte heller vunnit laga kraft.

Ett generellt uppträdandeförbud skulle påverka Måtars näringsutövning kraftigt och de skäl som angetts för ett förbud väger inte tillräckligt tungt, är tingsrättens slutsats.