DELA

Wille Valve om skattegränsförhandlingar: ”Måste med i regeringsprogrammet”

Moderat samlings ledare Wille Valve tror inte att Ålandsprotokollet låter sig omförhandlas i en handvändning och ser det som förenat med risker att försöka. På vissa punkter är han också skarpt kritisk till Marcus Måtars och de andra Obundnas sätt att engagera sig i skattegränsfrågan.
– Jag tycker att De obundna har en hemläxa att göra, säger han till Nyan.

Wille Valve gick i den politiska bräschen med kritiken mot det nya digitala förtullningssystemet UTU för ett par år sedan, efter att under hiskligt krångel ha tvingats tulla in en politisk pamflett som tillsänts honom. Han berättade också offentligt om hur en tulltjänsteman uppmanat honom att för enkelhetens skull ljuga i tulldeklarationen. ”Det är en fullkomligt omotiverad överbyråkratisering som närmar sig vardagsförtryck”, sade han då till Nyan.

– Jag har i grunden samma syn på skattegränsen fortfarande, säger han nu.

– Åländsk media gjorde ett jättebra jobb då att uppmärksamma detta och saken togs upp av riksmedia. Bland annat ledde det till att vi fick till stånd en gemensam arbetsgrupp mellan tullen, landskapsregeringen och finansministeriet.

Valve säger att det arbetet utmynnade i en del förenklingar för företagarna i april 2022. Men han menar att trycket avtagit sedan dess, efter att arbetsgruppens mandat upphörde.

För att råda bot på detta vill han flytta upp frågan till en högre nivå:

– Jag vill poängtera att skattegränsen är en riksbehörighet och att riksdagsvalet är rätt forum för att lyfta saken. Det är en av orsakerna till att jag ställer upp i riksdagsvalet, just för att lyfta den här frågan.

Han återkommer sedan flera gånger under intervjun till just sin riksdagskandidatur. Det måste han. Han vet nog att Mats Löfström kan bli en svår nöt att knäcka.

Wille Valve säger att Åland inte ska behöva ”gilla läget” med skattegränsen.

– Man hör ibland att det här är priset vi betalar för att ha bra kommunikationer. Men så är det inte riktigt. När förslaget till det nuvarande systemet klubbades var det med det uttryckliga tillägget att det skulle gå smidigt för företagarna.

– Det blev inte så. Därför är det jätteviktigt att frågan finns med i det nya regeringsprogrammet.

Han varnar för att det kommer att ”bli samma rumba om och om igen” om så inte sker.

– Det kommer att bli samma sak varenda gång tullen tar i bruk ett nytt system eller skattebyrån kommer med nya anvisningar som inte förankrats hos landskapet.

Men varför diskutera regeringsprogrammet, innan valet ens hållits? Valve säger att det är en offentlig hemlighet att programmet skrivs redan nu, på tjänstemannanivån, med olika frågor som sedan kan aktiveras, beroende på vem som vinner valet.

– Jag vet att landskapsregeringen är aktiv i det här förberedande arbetet.  Och får vi inte in frågan i programmet, då blir det som att stå och knacka på en dörr med hatten i hand sedan och undra om tullen har tid att prata om saken. Och det kanske de inte har då.

Med tanke på hur viktig han ser lösandet av byråkratin kring förtullningsbestyren kan det tyckas paradoxalt att han samtidigt uttrycker en förhoppning om att frågan INTE blir en stor valfråga på Åland i oktober.

– Jag hoppas inte det, nej. Men får vi inte in en skrivning som leder till förenklingar, då blir det garanterat en stor sak i det åländska valet. Då befarar jag att vi får ett slags överbudspolitik i lagtingsvalet.

– Partierna kommer då att försöka överträffa varandra med lösningar som kanske inte är hållbara. Som att vi borde avskaffa skattegränsen helt och hållet. Vilket jag anser är ren populism, med tanke på de konsekvenser det skulle få för hela Åland.

Foto:
”Skulle massorna en dag bli så uppeldade på Åland att skattegränsen tas bort, då är det inte alls säkert att det skulle gå igenom i Helsingfors”, säger Wille Valve.

För Valve anser att vägen framåt är att förenkla, inte att avskaffa. Och han tror inte att förenklandet kan ske i en handvändning, som Marcus Måtar i vissa intervjuer (dock inte i Nyan) möjligen hävdat. Han kallar diplomatiskt Måtars förslag om att omförhandla Ålandsprotokollet för ”intressant”, men är ”starkt kritisk” till den Obundne lagtingsledamotens förhandlingstaktik, med morot och piska.

Piskan (i ärlighetens namn Nyans uttryck, inte Måtars) beskrev den obundne lagtingsledamoten i en uppmärksammad intervju i Nyan den 16 mars på följande vis:

”I teorin skulle man kunna tänka sig att Finland säger till EU att Åland skulle kunna bli ett skatteparadis, där indirekta skatter över huvud taget inte finns. Då skulle EU få ett taxfreeområde mitt i sitt skatteharmoniserade område, vilket EU inte skulle gilla alls.”

Det förslaget på tillvägagångssätt reagerar Valve starkt på – så starkt att han säger att han ”nästan hoppas på att Måtar är felciterad” (det är han inte):

– Det finns inte på kartan att Finlands finansministerium skulle hota EU med att Åland skulle bli ett skatteparadis om EU inte gör si eller så.

– Däremot, att föreslå något sådant skulle vara ett av de säkraste sätten för Åland att förgifta relationen med ministeriet.

Valve säger att problemet inte ligger hos Bryssel – ”det finns väl ungerande skatteundantag på andra håll i EU” – utan i Helsingfors, i hur skattegränsen har tillämpats gentemot Åland. Men han tror dock inte att det vore farligt att ens tala högt om att omförhandla Ålandsprotokollet.

– Det är inte farligt att prata om det. Ålandsprotokollet är ett internationellt fördrag, och tröskeln är hög för att det skulle försvinna. Det är alltid bra att vara en försiktig general, men så försiktiga behöver vi inte vara.

Ändå verkar han inte ge mycket för idén, egentligen.

– Det finns inget som heter att ”omförhandla” Ålandsprotokollet. Det man kan göra är att först avlägsna det gamla systemet och sedan ersätta det med ett nytt system. Det måste alltså ske i två steg – och man kan aldrig vara säker på att steg två blir av.

Här lurar reella monster i kartans utkant, menar Wille Valve:

– Om vi väl nått steg två måste vi hålla tummarna för att det inte dyker upp en grek som vill ha samma system till någon av sina öar, på grund av sin ekonomiska utsatthet eller historiska oförrätter eller klimatförändringar eller vad som helst.

– Visst kan vi gå vidare och titta på det, men vi måste vara medvetna om riskerna. Vi måste ta in den yppersta kompetensen som finns beträffande beskattningsfrågor, vi måste samla hela Åland och gå framåt tillsammans.

Och här blir Valve kritisk mot hela Obunden samling:

– Jag tycker också att De obundna har en hemläxa att göra. När Aktion 2021-gruppen [en politiskt obunden tankesmedja] träffade partierna pratade vi om skattegränsen och om olika strategier.

– Men Obunden samling var då det enda partiet som inte var representerat. Det tycker jag är beklagligt. Alla behöver vara med när detta diskuteras.

Hur ser då Wille Valve slutligen på risken för att det åländska politiska trycket blir så hårt att en majoritet av ålänningarna vill att skattegränsen tas bort? Moderatledaren påminner här om en ofta förbisedd ”detalj” – nämligen att detta inte bara är Ålands sak att bestämma om. För han delar Marcus Måtars åsikt, nämligen att Finland tjänar på skattegränsens fördelar:

– Det där är en jätteintressant fråga. Skulle massorna en dag bli så uppeldade på Åland att skattegränsen tas bort, då är det inte alls säkert att det skulle gå igenom i Helsingfors. Det handlar ju om väldigt många finländska arbetsplatser som skulle äventyras om rederierna lägger om hela sin trafik.

– Dessutom äventyrar man frakten. Det är inte sagt att vi skulle kunna få bort skattegränsen ens om vi ville.

I slutänden ger Wille Valve uttryck för samma nyktra, halvpessimistiska långsamhetsprincip som nästan alla andra insatta Nyan talat med i denna granskning. Det MÅSTE gå att få förändringar till stånd med skattegränsen, det KOMMER att gå – men det lär ta tid:

– Det centrala här är att det finns ingen quick fix. Detta är en lång utdragen resa det handlar om beträffande Ålandsprotokollet.

– En partssammansatt förenklingsgrupp kommer att ge snabbare resultat än att ändra Ålandsprotokollet. Men det finns ingen snabb lösning för företagarna.

LÄS OCKSÅ