DELA
Foto: Pressbild

Mässlingsvarning på Tallink Silja

Ett mässlingsfall har konstaterats i huvudstadsregionen. Personen ifråga har kryssat med Tallink Silja från Helsingfors till Stockholm och tillbaka.

– Hen har möjligtvis exponerat andra för mässlingen, skriver Institutet för hälsa och välfärd i ett pressmeddelande.
Personen ska ha rest på fartyget Serenade mellan den 1 och 3 februari. Tallink Silja har i mån av möjlighet tagit kontakt med passagerare som rest med samma fartyg via sms och e-post.

Institutet för hälsa och välfärd uppmanar alla resenärer att kolla så att de har mässlingsskydd.

– Två MPR-sprutor ger ett bra skydd. Om det är ett barn som fått första dosen enligt vaccinationsprogrammet, behöver inte en andra dos göras tidigare.

Om skydd saknas för en själv eller ens barn, ta då omedelbart kontakt med hälsocentralen.

– Om symptom som passar in på mässlingen uppstår inom tre veckor från resan, ta då kontakt först via telefon med din hälsocentral för att få utförligare råd.

Mässling är en synnerligen smittsamm sjukdom och kan smitta genom luften. Det räcker alltså att befinna sig i samma utrymme som någon som bär smittan. Symptom uppträder vanligtvis inom nio till elva dagar från smittotillfället. Bland de första symptomen hör feber och andningsproblem. Utslag inträder vannligtvis mellan tre-fem dagar efter de första symptomen börjat och varar en dryg vecka.