DELA
Foto: Jonas Edsvik

Marken vid Algots varv nu sanerad

ÅMHM har godkänt Algots varv ab:s sanering av marken vid varvet på Klinten i Mariehamn.

– 2010 lämnade de in en saneringsplan för mark och vatten och fick miljötillstånd för det, berättar Ann-Sofi Wikingson, tillfällig miljöskyddsinspektör vid ÅMHM.

ÅMHM har följt upp att Algots varv fört bort jordmassor och avfall och städat upp.

– Det är nu klart på land, säger Ann-Sofi Wikingson.

Vattnet utanför varvet är dock inte sanerat, och provtagningar har visat på föroreningar i sedimenten.

– Vi har på myndigheten kommit fram till det inte finns miljömässiga skäl att kräva att de sanerar sedimenten nu, utan att det får ske i samband med att man kommer igång med byggnationen på området. Då får de komma in med en ny saneringsplan för vattnet.