DELA

Mariehamn utreder flyktingmottagande

Sara Kemetters (S) förslag om att stadsstyrelsen ska ge socialnämnden i uppdrag att utreda om staden kan ta emot kvotflyktingar oftare än vart tredje år godkändes av stadsstyrelsen i går.

Enligt den plan som Mariehamn har nu ska man ta emot 10–15 kvotflyktingar vart tredje år, men enligt Sara Kemetter är säkerhetsläget i världen sådant att det finns ett större behov av mottagande till kommuner.

Nina Lindfors (MSÅ), Julia Birney (Lib) , Jonny Andersén (Lib) , Sara Kemetter (S) och Tony Wikström (S) röstade för Sara Kemetters förslag, medan Erica Sjöström (C), Anders Holmberg (Ob) samt Petri Carlsson (MSÅ) röstade för stadsdirektörens förslag att inte ändra den fastslagna planen. (ns)