DELA

Mariebad tros få pengar till ombyggnation

På Mariehamns stadsstyrelses möte i torsdags beslöt styrelsen att föreslå för fullmäktige att Mariebad får en ökning av stödet till driftskostnaderna. Förslaget är att Mariebad under åren 2016–2018 får 690 000 euro extra.

Det ursprungliga förslaget från infrastrukturnämnden låg på 840 000 euro, varav 150 000 euro skulle gå till eventuella ytterligare behov, vilket stadsstyrelsen beslöt att inte bevilja.

Pengarna ska gå till ombyggnationer av Mariebad. Särskilt akut är Mariebads problem med styrningen av reningsanläggningen. (fb)