DELA
Foto: Jonas Edsvik

Ålandsvägenrapport till styrelsen

Rapporten om den första etappen av Ålandsvägens ombyggnad skickas till stadsstyrelsen för godkännande.
Infrastrukturnämnden behandlade i tisdags rapporten om Ålandsvägens ombyggnad som Nya Åland presenterade i måndagens tidning. I rapporten bemöts stadsfullmäktigeledamoten Bert Häggbloms (Ob) frågor om ombyggnaden.

Böge Holmberg (C) och Sune Axelsson (Ob) föreslog att nämnden tillsätter en objektiv granskare som ska undersöka ombyggnaden av Ålandsvägen etapp 1 och att nämnden vidtar eventuella åtgärder som granskningen föranleder.

Lennart Isaksson (MSÅ) föreslog, med understöd av Jessy Eckerman (S), att man till infrastrukturdirektörens förslag till beslut lägger till att man vill bifoga revisorernas rapport till protokollet för att ta hänsyn till den i framtida projekt.

I omröstningen mellan Holmberg och Axelssons förslag mot Isakssons förslag vann Isakssons förslag med 6–2.

I omröstningen mellan Isakssons förslag mot infrastrukturdirektörens vann Isakssons förslag med rösterna 6–0. Holmberg och Axelsson lade ner sina röster. Duon reserverade sig mot beslutet.

Det här betyder att rapporten går till stadsstyrelsen för kännedom.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!