DELA
Foto: Joakim Holmström

Mariebad blev bordlagt igen

Efter ett flertal möten så är Mariebads framtid ännu oviss. Infrastrukturnämnden beslöt i början av septemer att lägga ut den resterande delen av utredningsprojektet till offentlig upphandling. Infrastrukturdirektörens förslag var att nämnden ger Projektengagemang i uppdrag att slutföra uppdraget.

I går hade stadsstyrelsen frågan på bordet för andra gången, men ärendet bordlades igen.

– I praktiken handlar det om att prata klarspråk med bolaget som gör det, de har om vartannat varit på semester. Det är helt enkelt bäst att vänta, säger kanslichef Emma Dahlén.

Anslaget för att renovera, som i nuläget uppskattas till 4,5 miljoner euro, ska ännu presenteras för infrastrukturdirektören innan beslut tas. (hh)